Inni szukają pieniędzy i rozwoju, a w Brzozowie zastój

Większość Gmin składa wnioski, szukając dofinansowań. Niestety w Brzozowie nie ma wizji, aby to czynić. Przykładem jest Gmina Miasto Krosno, która poprzez swoją spółkę MPGK Krosno sp. z o.o. szuka rozwiązań i rozwoju swojej firmy. Tworzy projekty, które realizowane są ze środków Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych dofinansowań.

(więcej…)